Том 12 № 3-4 (2011)

 

 

  ПРОБЛЕМИ ЕКОГЕОХІМІЇ ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ

Zhoomar P. V., Chartko M. K.,
Karpichenka A. A.

Ecogeochemistry of technogenic landscapes: situational approach

5

rus

pdf

+ris

Гамалєй В. І., Драган М. І., Шкарівська Л. І.

Особливості генезису опідзолених ґрунтів Правобережного Лісостепу

12

eng

pdf

+tabl

  ФІЗИКА ҐРУНТІВ  

Бабанин В. Ф., Горовой Ю. М., Залуцкий А. А., Иванов П. А., Карпачевский Л. О., Шоба С. А.

Происхождение наноразмерных частиц гидроксидов железа в почвах

18

rus

pdf

Судницын И. И.  

Использование метода дифференциального термического анализа для оценки водоудерживающей силы почв

30

rus

pdf

Русаков А. В., Поздняков А. И.,
Шалагинова С. М., Позднякова А. Д.  

Анизотропия свойств целинных черноземов и темно-серой почвы Ямской степи

37

rus

pdf

  ХІМІЯ ҐРУНТІВ 

Довганич Н. В.

Оцінка ступеня забруднення цинком системи ґрунт-вода-рослина території Бурштинської теплоелектростанції та зони активного її впливу

49

eng

pdf

Волошин І. М., Чикайло Ю. І.  

Розподіл важких металів в ґрунтах приавтомагістральних смуг автотраси Львів-Краковець

55

eng

pdf

  МІКРОМОРФОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Горбань В. А., Стрижак О. В.

Особливості мікроморфологічної будови еолово-ґрунтових відкладів та едафотопів лісових культурбіогеоценозів Приазов’я

61

eng

pdf

Божко К. М.

Мікроморфологічні властивості едафотопів урочища «Військова балка»

69

eng

pdf

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Мальцева І. А., Баранова О. О.

Використання альгодіагностики для оцінки вологості екотопів на прикладі біогеоценозів Криворіжжя

78

eng pdf

Малиновська І. М., Сорока О. П.

Перебіг мікробіологічних процесів у перелогах та агроземах

84

eng

pdf

+tabl

Попа Ю. Н.

Строение корневой системы дуба скального в различных почвенно-гидрологических условиях

92

rus

pdf

+ris

  ЛІСОВА ТИПОЛОГІЯ ТА ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО  

Скробала В. М.

Багатовимірна типологія лісів степової зони

100

eng pdf

Жицька Н. В., Жицька Л. І.

Розвиток наукових досліджень щодо взаємовпливу фітоценозу та едафотопу у лісовому біогеоценозі 

107

eng pdf

  ІСТОРІЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА 

Никифоров В. В.

О научной деятельности В. И. Вернадского в Кременчугском уезде: 120-летняя перспектива

116

rus pdf

Довгалюк И. Г.

Научная связь идей и открытий в трудах выдающихся исследователей степной Украины В. В. Докучаева и Д. И. Яворницкого (Эворницкого)

122

rus

pdf

Лазько А. Н.

Методологические аспекты развития почвоведения в работах М. В. Ломоносова (к 300-летию со дня рождения, 1711–2011 гг.)

126

rus

pdf

  РЕЦЕНЗІЇ 

Клешня В. Ф., Травлєєв А. П.
Назаренко Н. М., Стадник А. П.

Листяні ліси північного степового Придніпров’я України (екологія, типологія, фіторізноманіття). – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 376 с.

131

eng pdf

Травлєєв А. П., Білова Н. А. Позняк С. П.

Ґрунтознавство і географія ґрунтів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Ч. 1. – 270 с.; Ч. 2. – 285 с.

134

eng

pdf