vol. 10 № 3-4 (2009)

 

 

 ЕКОЛОГІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО

Шанда В. І., Євтушенко Е. О.

Культурбіотопи, агроекотопи та періодичні типологічні системи їхніх едафотопів

5

eng

pdf

Ніколайчук В. І., Кривцова М. В.,
Симочко Л. Ю., Симочко В. В.,
Колесник А. В.,
Колесник О. Б.

Комплексне вивчення екологічного стану залізничних примагістральних екосистем Закарпаття

13

eng

pdf

Узбек И. Х., Галаган Т. И.

Биогеоценотические системы техногенных ландшафтов

22

rus pdf

  ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО  

Яковенко В. М.

Моніторингові дослідження мікроморфології байрачних чорноземів Присамар’я

29

eng

pdf

Ющук Є. Д.  

Морфологічне вивчення ґрунтоутворювальних процесів під лісовими насадженнями Криворіжжя

37

eng

pdf

Нецветов М. В., Горбань В. А.  

Экспериментальная модель вибрационного перемещения частиц в черноземе лесном

42

rus

pdf

Жицька Н. В.

Сезонна динаміка руху хімічних елементів у підстилках природних лісових біогеоценозів

           

50

eng pdf

  ХІМІЯ ҐРУНТІВ 

Канівець В. І.

Зольний склад рослинності і типи ґрунтоутворення

58

eng

pdf
+ tabl

Савосько В. Н.

Локальное фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Криворожского железорудного региона

           

64

rus pdf

  ГЕНЕЗИС ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ 

Опанасенко Н. Е. 

О связи скелетности плантажированных почв Крыма с почвообразующими и подстилающими породами

74

rus

pdf

Смага І. С., Казімір І. І.

Еколого-генетична зумовленість формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття та інформативність її показників

82

eng pdf

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ  

Баранова О. О., Мальцева І. А.

Ґрунтові водорості хвостосховища та прилеглих територій на Криворіжжі

93

eng pdf

Сищикова О. В., Гришко В. М.

Різноманіття стрептоміцетів у техноземах відвалів підприємств залізорудної промисловості за їх рекультивації деревними рослинами

99

eng pdf

  ЛІСОВА ГІДРОЛОГІЯ  

Котович О. В., Балалаєв О. К.,
Стрижак О. В.

Характеристика ґрунтового покриву острова Зміїний, його мозаїчність та гідрологічні особливості

           

104

eng pdf

Гічка М. М., Тімченко Д. О.

Весняне накопичення вологи в ґрунті в сучасному ґрунтозахисно-меліоративно впорядкованому агроландшафті

           

116

eng pdf
 

  МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ  

Чмиленко Ф. О., Смітюк Н. М.,
Ковирєва Е. Г.

Вплив ультразвуку на фізико-хімічні показники чорнозему звичайного при отриманні ґрунтових витяжок

123

eng pdf

  КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Кілочок Т. П., Трофименко К. А.

Місце та роль озимого ріпаку в агроценозах за екологічно чистою технологією вирощування

           

130

eng pdf

  РЕЦЕНЗІЇ  

Білова Н. А., Яценко А. С. Гавриш Н. С. 

Правова охорона грунтів в Україні: Монографія. – Одеса, 2008. – 228 с.

133

eng pdf

  ХРОНІКА  

Травлєєв А. П., Горбань В. А.  

Про Наукову Раду з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України

           

137

eng pdf