Vol. 10 № 1-2 (2009)

 

 

Білова Н. А., Горбань В. А.

Типологія лісорослинних умов та лісів степової зони  

5

eng

pdf

  ГЕНЕЗИС ҐРУНТІВ. ЕКОЛОГІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО

Шанда В. І., Шанда Л. В.

Ґрунт як середовище взаємовідносин рослин

14

eng

pdf

Орлов О. Л.

Ґрунтові еталони басейну верхнього Дністра  

23

eng

pdf
+ tabl

Карпачевский Л. О., Кравченко Е. В.,
Морозов А. И., Савельев В. В.

Модель горизонта В в профиле подзола

31

rus pdf
+ ris

Судницын И. И., Шваров А. П.,
Коренева Е. А.

Зависимость влажности почв от полного давления почвенной влаги

38

rus

pdf

Нецветов М. В.

Вибрационное перемещение нано- и микрочастиц в почве

44

rus

pdf

Ковда И. В., Сычева С. А.

Новые формы карбонатных новообразований – уплощенные конкреции в позднеплейстоценовых почвах Александровского карьера  

49

rus

pdf

  ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО  

Белова Н. А., Яковенко В. Н.

Микроморфологическая характеристика лесоулучшенных черноземов Велико-Анадоля

57

rus

pdf

Масюк А. Н. 

Особенности формирования корневой системы робинии лжеакации в разных лесорастительных условиях, созданных на рекультивированных землях

65

rus

pdf

Ворошилова Н. В.  

Аналіз сукцесійних систем рослинності техногенних екотопів

71

eng

pdf
+ tabl

  ЛІСОВА МЕЛІОРАЦІЯ ҐРУНТІВ 

Горейко В. А.  

Типологические и технологические принципы создания почвозащитных лесных культурбиогеоценозов в степи  

82

rus

pdf

Горбань В. А.

Вплив еолово-ґрунтових відкладів на компоненти та структурні елементи лісових культурбіогеоценозів степової зони України  

90

eng

pdf

Булейко A. A.

Сравнительная характеристика эдафотопов  терновниковых биогеоценозов   

95

rus

pdf

+ tabl

  ХІМІЯ ҐРУНТІВ 

Ковалець Ю. М.

Валовий хімічний склад ґрунтів легкого гранулометричного складу Західного Полісся України

104

eng

pdf
+ tabl

 

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ  

Узбек І. Х.

Бульбочкові бактерії люцерни та еспарцету, що мешкають  у товщі техногенних відвалів

111

eng pdf

Лаврентьєва К. В., Черевач Н. В.,
Вінніков А. І.

Фізіолого-біохімічні особливості штамів ґрунтових фосфатмобілізуючих бактерій

117

eng pdf

Гришко В. М.

Активність амідогідролітичних ферментів у ґрунтах, забруднених сполуками фтору

122

eng pdf

  ХРОНІКА  

Тихоненко Д. Г.  

Докучаєвські наукові читання в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва 

129

eng pdf