Статті, прийняті до друку / Awaiting Finalization

Медведев В. В. Методологія ефективного моніторингу ґрунтового покриву (на основі аналізу 25-річного європейського досвіду)

Самозвалова В.Л., Скрильник Є. В., Лопушняк В. I., Шедєй Л. О., Самохвалова П.A. Прогнозування рівнів вмісту хімічних елементів у ґрунтах різного генезису для оцінки еколого-енергетичного статусу

Дмитрук Ю. М. Окремі аспекти багатовимірного аналізу еволюції еколого-геохімічного статусу ґрунтів

Чорний С. Г., Волошенюк А. В. Оцінка протидефляційної ефективності технології No-till в умовах південного степу України

Яковенко В. М. Макро- та мікроморфологічна диференціація гумусово-акумулятивного горизонту лісових ґрунтів

Холодна А. С. Ґрунтові чинники заплавних ґрунтів, які лімітують зростання енергетичних культур

Стрижак О. В. Характеристика мікроморфологічного стану ґрунтів заплави р. Самари

Котович О. В. Важкі метали в підгрунтових водах Присамар’я Дніпровського

Замесова Т. А. Вплив рийної діяльності сліпака на відновлення протеолітичної активності ґрунтів за умов їх техногенного забруднення

Горбань В. А. К методике изучения диэлектрической проницаемости почв (на примере почв байрачных лесов северного варианта степной зоны Украины)


     

Статті на рецензії / Under Review

Інформація тимчасово недоступна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           
     
 

Відхилені / Rejected manuscript

Інформація тимчасово недоступна