Статті, прийняті до друку / Awaiting Finalization

Медведев В. В. Агрозем как новое 4-мерное полигенетическое образование

Дмитрук Ю. М. Еколого-еволюційний аналіз вмісту літію у ґрунтах

Смага І. С. Проблеми діагностики елементарних ґрунтових процесів і профільно-диференційованих ґрунтів у Передкарпатті

Чорний С. Г., Абрамов Д. А. Моніторинг вмісту гумусу у чорноземі південному з використанням багатоспектральних знімків супутників Landsat: просторові та тимчасові аспекти

Горбань В. А., Стригіна Т. А., Мандригеля М. В. Особливості структурно- агрегатного складу чорноземів лісових байраку Глибокого

Мірошниченко М. М., Куц О. А. Селективність поглинання важких металів ґрунтом та гуміновими кислотами за різних рівнів рН

Нікорич В. А., Червоногродська І. В. Колористичні критерії S-матриці бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття

Зверковський В. М., Зубкова О. С. Зміни агрохімічних  властивостей шахтних порід та штучних ґрунтів під впливом довготривалої рекультивації


     

Статті на рецензії / Under Review

Інформація тимчасово недоступна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           
     
 

Відхилені / Rejected manuscript

Інформація тимчасово недоступна