Vol. 12 № 1-2 (2011)

 

 

  ХІМІЯ ҐРУНТІВ

Мирошниченко Н. Н., Тертышная А. В.

Распределение микроэлементов в почвах оподзоленного ряда трансэлювиальных ландшафтов левобережной Лесостепи Украины

5

rus

pdf

Ray J. G., George J.

Nickel in soils and resilient plants on roadsides of Kerala, South India

12

rus

pdf

Дмитрук Ю. М., Пивоваров С. В., Цвик Т. І.

Оцінка вмісту та розподілу рухомого фосфору у ґрунтах районів східнослов’янських (VIII–X ст. н.е.) пам’яток

24

eng pdf

 ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА  

Смага І. С., Черлінка В. Р.

Аналіз об’єктивності методів розрахунку бальних оцінок окремих критеріїв бонітування ґрунтів

35

eng

pdf

+ таб.

Шанда В. І.  

Техногенна біогеоценологія та типологічна періодична система техногенних екотопів

42

eng

pdf

Vasiliniuc I., Patriche C. V.  

Selecting parameters for an Soil Quality Index

46

rus

pdf

Шанда Л. В.

Агроекологія та екологічне ґрунтознавство

57

eng

pdf

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

Руденко С. С., Зароченцева О. Д.

Прогнозування змін продуктивності лісоутворюючих порід Чернівецької області за подальшого підвищення температури в умовах мікрокосмних моделей

63

eng

pdf

Нікорич В. А., Чорневич Т. М.  

Видове різноманіття синьо-зелених водоростей бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття

72

eng

pdf

Мальцева І. А., Щербина В. В.  

Водорості відділу Cyanophyta деяких об’єктів природно-заповідного фонду півдня України

78

eng

pdf

Мацюра А. В.

Опыт исследования консортивной структуры островных сообществ птиц

81

eng

pdf

Шеховцова О. Г.

Биологическая активность урбанизированных почв (на примере г. Мариуполя)

88

eng

pdf

Солоненко А. Н.  

Характеристика гуминовых веществ в пелоидах засоленных амфибиальных участков Азово-Черноморского бассейна

92

rus

pdf

Коломійчук В. П., Безкоровайний О. С.  

Динаміка рослинності коси Бірючий острів (Херсонська обл.)

95

eng

pdf

Мацюра М. В.

Комп’ютерне моделювання чисельності деяких видів навколоводних птахів

101

eng

pdf

Йоркіна Н. В.

Антропогенна трансформація урбосистеми (на прикладі м. Мелітополя) 

107

eng pdf

  ЛІСОВА ТИПОЛОГІЯ ТА ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО 

Горейко В. А., Никифоров В. В.

Типология А. Л. Бельгарда – основа создания лесоаграрных ландшафтов в степной зоне Украины

111

eng

pdf

  ЛІСОВА ГІДРОЛОГІЯ 

Андраш П., Дадова Я., Штрбова Э.

Уровни загрязнения токсичными элементами подземных и поверхностных вод горного региона Любьетова (Центральная Словакия)

117

rus pdf

  РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ  

Савосько В. М., Булахова Ю. В.

Едафічна та геохімічна обумовленість успішності сингенезу трав’янистої рослинності на залізорудному відвалі

123

eng pdf
+tabl

Довганич Н. В., Мазепа І. В.

Вміст заліза та іонів у системі ґрунт-вода-рослина в зоні екологічного впливу Бурштинської теплоелектростанції 

131

eng pdf