vol. 11 № 3-4 (2010)

 

 

Травлеев А. П.

О работе Научного Совета по проблемам почвоведения Отделения общей биологии НАН Украины и задачи  сохранения почвенного покрова, повышения плодородия,  рациональное использование

8

rus

pdf

  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА

Градусов Б. П.

Закономерности генезиса и географии минералогического состава
почвообразующих пород Русской равнины

13

rus

pdf

Чертко Н. К., Жумарь П. В., Карпиченко А. А.

Ландшафтно-геохимическая оценка торфогрунтов выработанных торфяных месторождений Белорусского Полесья     

27

rus

pdf
+ tabl

Шанда В. І., Євтушенко Е. О., Шанда Л. В.

Ґрунт як система факторів і ресурсів екологічних ніш біологічних видів

42

eng pdf

  ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО 

Костенко І. В.

Вплив штучних лісових насаджень на властивості гірсько-лучних чорноземовидних ґрунтів Ай-Петринської яйли 

           

46

eng

pdf

+ ris

  ЕКОЛОГІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО 

Карпачевский Л. О., Зубкова Т. А. 

Экологические функции почв в агросфере

55

rus

pdf

  ФІЗИКА ҐРУНТІВ  

Нецвєтов М. В.

Вібрації коренів дуба звичайного та ґрунту, викликані дією вітру

60

eng pdf

Горбань В. А.

Природна бета-активність еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України

67

eng pdf

  ХІМІЯ ҐРУНТІВ  

Казюта О. М.

Сольовий режим ґрунтів заплави середньої течії річки Сіверський Донець у лісостеповій зоні України

           

74

eng

pdf

+ tabl

Стахів М. П.

Фосфорне живлення рослин та методичні аспекти визначення рухомих сполук фосфору в ґрунті

           

88

eng pdf
 

  ПРОБЛЕМИ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ 

Цапко Ю. Л.

Підвищення екологічної стабільності кислих ґрунтів шляхом використання технології локального окультурювання 

           

96

eng

pdf

  ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ  

Джура Н. М., Мороз О. М., Русин І. Б., Кулачковський О. Р., Цвілинюк О. М.,
Терек О. І.

Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті

105

eng

pdf

+ tabl

  МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ 

Чмиленко Ф. О., Смітюк Н. М.

Мікрохвильове поле в процесі пробопідготовки чорноземів при визначенні металів

           

113

eng

pdf

 КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Мельников Б. І., Виходцев С. І., Гарєєв Ш. З., Макарченко Н. П.  

Дослідження процесу очистки хромвміщуючих стічних вод і водних розчинів

           

120

eng pdf

  РЕЦЕНЗІЇ 

Травлеев А. П., Белова Н. А.

Рекультивация нарушенных земель как устойчивое развитие сложных техноэкосистем : Монография / И. Х. Узбек, А. С. Кобец, П. В. Волох, В. И. Дырда, А. А. Демидов / Под ред. И. Х. Узбека. – Д. : Пороги, 2010. – 263 с.

           

124

rus

pdf