vol. 9 № 1-2 (2008)

 

 

  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ

Зубец М. В.

Эрозия грунтов – угроза их плодородию

5

rus

pdf

Голубець М. А.

Актуальні питання сучасного ґрунтознавства

9

eng

pdf

  ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО

Травлеев А. П., Белова Н. А.,
Балалаев А. К.

Экология почвообразования лесных черноземов

19

rus

pdf

Белова Н. А., Булейко А. А.

Микроморфологические особенности и агрегатный состав эдафотопов терновниковых биогеоценозов степной зоны Украины

30

rus

pdf

Del Toro Carrillo, M., Parras Alcantara, L.,
Corral Mora, L., Gil Torres, J.

Land suitability to forestry uses of the natural park «Despenaperros»

42

rus

pdf

Канівець В. І., Канівець С. В.

Геоботанічне дослідження чорноземів опілля правобережжя Десни (по 140 роках після Ф. Й. Рупрехта)

48

eng

pdf

  ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ 

Кордюм В. А., Мошинец Е. В.,
Цапенко М. В., Адамчук-Чалая Н. И.,
Иродов Д. М., Андриенко В. И.

Микроорганизмы ризосферы – полный мониторинг 

53

rus pdf

Гришко В. М., Сищикова О. В.

Склад угруповання стрептоміцетів чорноземів звичайного та південного

64

eng


pdf

 

  ТЕХНОГЕННЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ 

Узбек І. Х., Галаган Т. І.

Едафотопи техногенних ландшафтів як біокосні підсистеми

73

eng pdf

Хлизіна Н. В.

Сукцесійні системи на субстратах гірських порід кар’єрно-відвальних урочищ Кривбасу

79

eng

pdf

Котович А. В.

Динамика уровневого режима грунтовых вод, залегающих в пределах подрабатываемых территорий Западного Донбасса

87

rus pdf

  МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ 

Балалаев А. К.

Опыт масс-спектрометрии изотопов на примере щелочных и щелочноземельных металлов при биогеоценологических исследованиях почвенной среды

93

rus pdf

  КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Лаврентьєва К. В., Черевач Н. В.,
Вінніков А. І.

Механізми мобілізації фосфатів кальцію штамами ґрунтових мікроорганізмів

103

eng pdf

Никифоров В. В.

Сравнительный анализ уровней ?-радиоактивности лекарственных растений и почв Кременчугского района

109

rus pdf

Нецветов М. В., Хиженков П. К.

Эффект увлажнения при вибрационном перемещении частиц в почве

114

rus pdf

Смага І. С.

Структурно-агрегатний склад бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття різного використання

119

eng pdf

Горбань В. А.

Співвідношення екологічних функцій ґрунтів та їх екологічних властивостей

124

eng pdf