vol. 8 № 3-4 (2007)

 

 

Чумаков Л. Д.

Розгляд на засіданні Бюро Ради Придніпровського наукового центру Національної академії наук України питання «Про стан ґрунтів і шляхи їхнього відродження»

5

eng

pdf

  ГЕНЕЗИС, ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ

Del Toro Carrillo, M., Martinez Zavala L.,
Jordan Lopez, A., Bellinfante Crocci, N.

Soil capability to the a Mediterranean region

9

rus

pdf

Скробала В. М.

Екологічні закономірності поширення лісів в умовах степової зони

13

eng

pdf

Самохвалова В. Л., Сухова Л. В.

Применение антидотов при загрязнении системы почва – растение тяжелыми металлами

19

rus pdf

  ЕКОЛОГІЧНА МІКРОМОРФОЛОГІЯ ҐРУНТІВ

Белова Н. А., Балалаев А. К.

Динамическая микроморфология как новое направление в почвенных исследованиях

26

rus

pdf

Нецветов М. В., Роменский М. В.,
Хиженков П. К., Нецветов В. И.

Магнитные нано- и микроматериалы в моделировании лессиважа

36

rus

pdf

  ТЕХНОГЕННЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО

Узбек И. Х., Шемавнев В. И.,
Галаган Т. И., Волох П. В.

Структурно-функціональна організація альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття 

41

eng pdf

Масюк А. Н.

Первичная продуктивность 16-летнего древостоя тополя сорта Новоберлинский на рекультивированных землях Западного Донбасса

47

rus

pdf

Хлизіна Н. В.

Літофільні сукцесії в скельних екотопах відвалів гірничозбагачувальних комбінатів Кривбасу

57

eng pdf

Гончар Н. В.

Фізичні властивості едафотопів техногенних ландшафтів Нікопольського марганцеворудного басейну

66

eng

pdf

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Мальцева І. А. 

Ґрунтові водорості у функціональній структурі біогеоценозів

71

eng

pdf

  ҐРУНТОВА ЗООЛОГІЯ 

Михеев А. В.

Информационное поле крота (Talpa europaea) в эдафотопах степных лесов. Влияние типологических факторов

80

rus pdf

  МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Горбань В. А., Горбань А. А.

Исследование теплофизических свойств почвы методом импульсного нагрева

95

rus pdf
 

  ДИСКУСІЇ

Кунах О. Н., Жуков А. В.

Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия

100

rus pdf

  ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ 

Позняк С. П.

Життя, присвячене чорноземам (до 95-річчя від дня народження професора І. А. Крупенікова)

106

eng pdf

 

До ювілею Віктора Івановича Канівця

109

eng pdf

  РЕЦЕНЗІЇ  

Тихоненко Д. Г.

Чинники ґрунтоутворення: Навчальний посібник. – Л.: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 400 с.

110

eng pdf

  ХРОНІКА  

Іванько І. А., Горбань В. А.,
Чернишенко В. С.

«Типологія лісів степової зони. Біорізноманіття та охорона» – Друга міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті

112

eng pdf