VOL. 7 № 3-4 (2006)

 

 

 

Карпачевский Л. О.

Развитие идей в почвоведении

5

rus pdf

  ХІМІЯ ҐРУНТІВ

Бербець М. А., Назаренко І. І., Том’юк Б. П.

Про домінуючі фосфати твердих фаз ґрунту

15

in ukrainian pdf

  ЗАБРУДНЕННЯ, ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ  

Lozano B., Parras L.

Erodibility effects in Mediterranean acid natural areas

21

eng pdf

Ларіонова Н. Л., Бреус І. П.

Фітотоксичність ґрунтів, забруднених вуглеводнями (Огляд літератури)

30

in ukrainian pdf

Распопіна С. П., Ворон В. П.

Ґрунти соснових лісів в умовах промислового забруднення

45

in ukrainian

pdf

Самохвалова В. Л.

Применение антидотов при загрязнении системы почва – растение тяжелыми металлами

50

rus

pdf

Будник С. В.

Определение расстояний между стокорегулирующими рубежами в проектах почвозащитной системы земледелия

67

rus

pdf

Іваницька В. М.

Забезпечення охорони навколишнього середовища при вирощуванні плодових культурбіогеоценозів на схилових землях

72

in ukrainian pdf

  ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО  

Мальцева І. А., Дідур О. О.

Чисельність, біомаса та продуктивність ґрунтових водоростей вільхових лісових екосистем Присамар’я Дніпровського

78

in ukrainian pdf

Шанда Л. В. 

Аспекти теорії степового лісознавства: біогеоценотичні парцели та їх періодична екотопічна система 

84

in ukrainian pdf

  ФІЗИКА ҐРУНТІВ 

Нецветов М. В.

Влияние вибраций 1–100 Гц на перемещение микрочастиц в почве 

92

rus pdf

Щербина Ю. Г., Щербина В. Г.

Водопроницаемость почвы и рекреационное уплотнение 

97

rus pdf

Горбань В. А. 

Фізичний стан ґрунтів як екологічний фактор 

102

in ukrainian pdf

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Денисова Т. В., Казеев К. Ш. 

Оценка влияния ?-излучения на биологические свойства чернозема обыкновенного

112

in russian pdf

Канiвець В. І., Токмакова Л. М.,
Пищур І. М.

Шляхи мікробіологічної мобілізації фосфатів у ґрунтах

118

in ukrainian pdf

Солоненко А. Н., Яровой С. А.,
Подорожний С. Н., Разнополов О. Н. 

Водоросли солончаков Степановской и Федотовой кос северо-западного побережья Азовского моря

123

in russian pdf

Гончар Н. В. 

Інвертазна активність як показник ступеня окультуреності едафотопів техногенних ландшафтів

128

in ukrainian pdf

  МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ  

Узбек І. Х.

Метод визначення біологічних характеристик кореневих систем трав’янистих рослин

133

in ukrainian pdf

  КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Савушкина И. Г.

Динамика содержания некоторых тяжелых металлов в почве и фитомассе дуба пушистого

137

in russian pdf

Нікорич В. А., Чорневич Т. М.,
Мальцева І. А.

Біогенність бурувато-підзолистих ґрунтів різних екосистем Передкарпаття

146

in ukrainian pdf

  ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ  

Ситник К. М., Травлєєв А. П.,
Білова Н. А.

Талановита та невтомна діяльність педагога і науковця (до 70-річчя з дня народження Є. Д. Ющука)

153

in ukrainian pdf

  РЕЦЕНЗІЇ  

Канивец В. И. 

Професор Махов (Махів) Григорій Григорович / Укладач і редактор
В. А. Вергунов – К: ДНСГБ і ІГІМ, 2005. – 120 с. 

156

in russian pdf