VOL. 6 №1-2 (2005)

 

 

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ


Карпачевский Л. О.
Глеб Всеволодович Добровольский и развитие почвоведения  

 

7


in russianТравлеев А. П., Шемавнев В. И., Белова Н. А.
Академик Российской академии наук Глеб Всеволодович Добровольский (К 90-летию со дня рождения и 70-летию научной и педагогической деятельности)

 

 

9


in russian


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА


Вальков В. Ф., Казеев К. Ш., Колесников С. И.
Карбонатность почв: генетические и экологические аспекты


11


in russianТравлєєвА. П., БєловаН. А., ЗвєрковськийВ. М.
Теоретичні основи лісової рекультивації порушених земель у Західному Донбасі на Дніпропетровщині

 


19


in ukrainian


ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО


ВінічукМ. М., ДолгілевичМ. Й.
Акумуляція цезію та калію в ризосфері лісових ґрунтів

 

30

 

in ukrainian

 


Щербина Ю. Г.
Оценка рекреационной трансформации ценопопуляций видов в травостое буковых биогеоценозов

 

 

35

 

in russian

 

ЕКОЛОГІЧНА МІКРОМОРФОЛОГІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ ҐРУНТІВ


ЮщукЄ. Д.
Мікроморфологічні та екологічні особливості чорноземних ґрунтів під лісовими насадженнями Криворіжжя  

 

 

38

 

in ukrainian

 

ГЕОХІМІЯ ҐРУНТІВ


Цвєткова Н. М., Клименко Т. К.
Техногенні аномалії важких металів у ґрунтах урболандшафтів Степового Придніпров’я (на прикладі м. Дніпродзержинська)  

 

45

 

in ukrainian

 


Дмитрук Ю. М., Назаренко І. І., Тураш М. М., Назарок П. Г.
Особливості вмісту та розподілу важких металів у ґрунтах Горганів

53

in ukrainian


Сараненко І. І.
Біогеохімічні аномалії накопичення важких металів у ґрунтах промислових центрів (на прикладі м. Кременчука)  

 

62

in ukrainian

ТИПОЛОГІЯ ЛІТОЕКОТОПІВ

 

Хлизіна Н. В., Паранько І. С. Геохімічний контекст типології літоекотопів та їх фітоіндикація

 

67

in ukrainian

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ОХОРОНА ҐРУНТІВ

 

Узбек І. Х., Галаган Т. І., Гончар Н. В. Еколого-біологічні особливості техногенних ландшафтів степової зони України

 

76

in ukrainian

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ


Сердюк С. Н., Рубан В. И.
Опыт прогнозирования распространения тяжелых металлов в почвах днепропетровской агломерации  

 

82

in russian


Будник С. В.
Динамика характеристик подстилающей поверхности при ливнях

 

89

in russian

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ


Чмиленко Ф. А., Смитюк Н. М., Бакланов А. Н.
Ультразвуковая интенсификация пробоподготовки различных генетических типов почв при определении подвижных и валовых форм химических соединений

 

99

in russian