Vol. 5 №3-4 (2004)

 

 

 

Вальков В. Ф., Казеев К. Ш.,
Колесников С. И.

Дерновый процесс почвообразования как глобальное явление

5

in russian

Медведєв В. В., Лактіонова Т. М.,
Греков Л. Д.
  

Типологія і оцінки небезпечних явищ у ґрунтовому покриві України

13

in ukrainian

Casado J. M.

New study on environmental integrated accounts-system

24

in russian

  ГЕОХІМІЯ ТА ХІМІЯ ҐРУНТІВ  

Дмитрук Ю. М.  

Еколого-геохімічний аналіз міграції і вмісту важких металів

у ґрунтах елементарних ландшафтів

26

in ukrainian

Zenon Hamkalo

Differential acid-base buffering of soil as yardstick of ecological efficiency

of an organic component of fertilizings of agrophytocenosises

43

in russian

  ВІДНОВЛЕННЯ ТА ОХОРОНА ҐРУНТІВ  

Indu C Nair, Shankar Shashidhar

Microbial degradation of phenol by a species of Alcaligenes isolated from a tropical soil

44

in russian
Самохвалова В. Л., Фатєєв А. І.

Оцінка токсичної дії важких металів на основі вивчення індикаторних процесів симбіотичної системи

44
in ukrainian

Хлизіна Н. В. 

Сингенез і літофільні угруповання та сукцесії в теоретичному висвітленні  

63

in ukrainian

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ 

Чернышенко С. В.  

Исследование процессов накопления биогенных элементов в почве

и подстилке лесных биогеоценозов на основе модели ценомы 

70

in russian

  ПРОБЛЕМИ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 

Романова Т. А. 

Палеогеография почв в долине р. Припяти

82

in russian

  КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Балалаев А. К.

О вычислении метрических признаков видимых пор

по цифровым изображениям прозрачных почвенных микрошлифов

89

in russian

Дидур О. А.

Катионообменные особенности и гумусовое состояние почв

ольховых биогеоценозов

98

in russian

  ДИСКУСІЇ  

Морозов А. И. 

Об организации почвенной биоты 

110

in russian